Digital överlåtelse

En digital, tryggare och mer effektiv helhetslösning för överlåtelseprocesser. Vår tjänst Digital överlåtelse kan användas helt fristående eller integreras i ditt affärssystem.

En komplett, digitaliserad överlåtelseprocess

Digital mäklarbild

I Digital överlåtelse kan du hämta ut fullständig mäklarbild digitalt, med all aktuell information som behövs kring bostadsrättsköp och försäljningar. Du hämtar och laddar enkelt ned mäklarbilder och bilagor snabbt och tryggt genom tjänsten.

Digital överlåtelse

Överlåtelser hanteras helt digitalt. Det är enkelt att registrera, söka och sortera överlåtelser, samt att följa status på ärenden. Du meddelas om information behöver kompletteras, samt får notiser för ärenden. Den ekonomiska förvaltaren kan även använda en app för hantering av överlåtelse.

Digital medlemsansökan

I vår tjänst skapas automatiskt en digital medlemsansökan som styrelsen hanterar via dator eller en app. Ansökan skickas sedan direkt till ekonomisk förvaltare för granskning eller direkt till bostadsrättsföreningen för godkännande och signering via BankID.

Digitalt hela vägen

Rafinos tjänst Digital överlåtelse snabbar upp och underlättar överlåtelseprocessen mellan alla parter då hantering av dokument och kommunikation sker helt digitalt, direkt via tjänsten. Genom att skicka ut löpande statusuppdateringar via e-postnotiser så ger vi dessutom alla användare full koll på överlåtelseprocessen i realtid.
  • Effektiv överlåtelsekedja
  • Sparar på naturens resurser
  • Säker behandling av personuppgifter

Så här fungerar det

1. Inför försäljning

Mäklaren köper och laddar ned mäklarbild samt annan objekts­information.

Medgivande till mäklarbild ges enkelt av säljaren via BankID.

Notifiering sker löpande vid händelser i processen.

2. Registrering

Mäklaren registrerar och skickar in överlåtelsen digitalt till aktuell bostadsrätts­förening alternativt förvaltare.

3. Granskning

Överlåtelsen granskas av bostadsrätts­föreningen.

Inloggning till portal sker via BankID.

Eventuella kompletteringar begärs av bostadsrätts­föreningen genom portalen och mäklaren skickar in dem digitalt.

4. Beslut

Bostadsrätts­föreningen tar beslut om att godkänna eller avslå medlemskaps­ansökan.

Vid godkänd medlemsansökan verkställs nu överlåtelsen.

Börja använda Digital överlåtelse.
Paketlösningar utifrån dina behov.

Digital överlåtelse kan integreras helt i ditt affärssystem eller användas fristående. Beroende på dina förutsättningar och hur många överlåtelser du hanterar per år, kan vi sätta samman en paketlösning som passar dig bäst. Kontakta oss så diskuterar vi gemensamt den mest fördelaktiga lösningen för just din verksamhet!
Jag vill veta mer